PLAN MOBILIDADE URBANA E SOSTIBLE DE LUGO

Propoñemos un Plan de mobilidade urbana e sostible que pivota en  8 accións: 

 1. Potenciaremos o transporte urbano

Promoveremos a reestruturación integral do transporte público:

 • Liñas máis curtas Con frecuencias de 10 a 15 minutos
 • Transbordos gratuítos, establecendo puntos que sirvan de nós para facilitar transbordos.
 • Gratuidade para menores de 18 anos, persoas xubiladas, pensionistas e familias con escasos recursos;
 • Creación dunha APP para móbiles para informar, en tempo real, das chegadas de autobuses, frecuencias, enlaces e posibles incidencias no servizo
 • Melloraremos a información das paradas coa posta en funcionamento dos paneiss dixitais e coa colocación de novos paneis informativos.
 1. Novo sistema ORA
 • Propoñemos sistema de rotación gratuíto controlado directamente polo Concello cun vehículo cun sistema de lectura de matrículas ou ben con discos indicadores de hora de chegada.
 • Este sistema debe instalarse en zonas con dificultades de aparcamento (casco histórico, Milagrosa, Augas Férreas, Fontiñas ou San Roque) co obxecto de dinamizar o comercio local permitindo estancias, segundo a zona de entre 30 min e 4 horas. Tamén acreditaremos tarxetas para residentes.
 • Retiraremos as máquinas da Ora da cidade.
 1. Aparcadoiros municipais
 • Ampliaremos as dimensións das prazas dos aparcadoiros municipais de Santo Domingo, Praza do Ferrol e Praza da Constitución
 • Habilitaremos novos aparcadoiros disuasorios en parcelas municipais e estableceremos convenios con titulares de parcelas para habilitar novos aparcamentos disuasorios a cambio deexencións ou bonificacións.
 • Sacaremos a concurso o aparcadoiro praza Viana do Castelo ofrecendo as dúas primeiras horas gratuítas de aparcamento.
 • Propopoñemos realizar un estudo do tráfico e a organización do contorno da Praza de Augas Férreas para implantar estacionamentos en batería.
 1. Mobilidade peonil

Neste bloque propoñemos medidas que contribúan apromocionar o hábito de camiñar.

 • Propoñemos acondicionar un trazado de eixes continuos e seguros que atravesen a cidade
 • Crearemos #Lugocidadequecamina coa posta en marcha do metrominuto  que é un plano que indica distancias e tempo entre varios puntos da cidade coa idea de fomentar desprazamentos a pé.
 • Avanzaremos na peonalización da ronda da muralla acometendo o tramo da zona da Mosquera no treito que vai dende a praza da constitución e a porta de San Pedro
 • Acometeremos a peonalización completa da ronda interior da muralla
 • Ampliaremos o ámbito de actuación da peonalización de Quiroga Ballesteros na zona que linda coa traseira do Cuartel de San Fernando entre as rúas San Froilán e Bolaño Rivadeneira.
 • Avanzaremos na mellora da mobilidade vertical actuando en novos puntos como a escalinata do barrio da estación o unha zona de Volta da Viña.
 1. Plan integral de protección ao peón e propostas de seguridade vial.

O obxectivo das medidas expostas é traballar coa visión de accidentes cero:

 • Reforzaremos a sinalización led con detectores de presenza nos pasos peonís máis transitados e perigosos
 • Faremos un mantemento periódico e melloraremos a sinalización horizontal e vertical
 • Melloraremos a seguridade no contorno dos colexios
 • Melloraremos a seguridad no camiño primitivo
 • Promoveremos campañas de sensibilización involucrando ás crianzas na necesidade de cumprir as normas de tráfico e fomentar as boas prácticas de condución
 • Desenvolveremos cursos de reeducación vial para maiores de 65 anos no parque de tráfico López Mella
 • Sumarémonos á programación da semana mobilidade europea
 1. Mobilidade vehículo privado

Deseñaremos un mapa cos puntos negros de tráfico que contemplarán:

 1. A remodelación de interseccións perigosas,
 2. Impulsaremos a obra rotonda Alfonso X,
 3. A mellora ou creación de novas rotondas,
 4. Actuaciós en barrios como o da Ponte, polígonos industriais,
 5. Completaremos o Plan Paradai

 Melloraremos os accesos a Lugo:

 1. Axilizaremos o desdobramento e a iluminación da Avenida de Duquesa de Lugo;
 2. Dignificaremos a entrada pola Fervedoira da Avenida Adolfo Suárez
 3. Promoveremos un plan de tráfico específico para mellorar a mobilidade da estrada vella de Santiago

 Levaremos a cabo o redimensionamento dos carris en varios cruzamentos de Lugo para mellora de seguridad de peóns e condutores en puntos como de Pintor Corredoira coa Ronda de Fingoi; unión da Ronda da Muralla con a rúa Santiago, entre outros

 • Impulsaremos o desdobramento e iluminación Ronda Norte
 • Impulsaremos a execución da Ronda Leste
 • Resolveremos o acceso da cidade dende a ponte branca 
 1. Mobilidade ciclista
 • Creación dunha rede integral de carrís bici pola cidade así como unir o único carril bici de Fingoi co río.
 • Promoveremos o carril bici de Ombreiro
 • Recuperaremos o sistema de préstamo de bicicletas
 • No Parque infantil López Mella promoveremos cursos gratuítos, durante todo o ano, para circular en bici así como mellorar as técnicas de circulación
 1. Plan específico de tráfico para o casco histórico: 
 • Renovaremos o sistema de control de entrada mediante cámaras retirando os actuais bolardos
 • Buscaremos ampliar o número de espazos de carga e descarga para facilitar e reducir os tempos destas operacións
 • Rediseñaremos os itinerarios de paso dos vehículos dentro do casco histórico

Mobilidade e medio ambiente

 • Primaremos o uso de vehículos limpos con instalación de puntos de recarga de coches eléctricos
 • Renovaremos de forma progresiva por coches eléctricos os vehículos do parque móbil municipal
 • Bonificacións para particulares e empresas que optan por este tipo de vehículos 

 

Voltar as propostas