Economía

Aprobada a moción do PP para que o Concello de Lugo conte cun órgano independente para a resolución de recursos especiais en materia de contratación

By 22 Febreiro, 2018Sin comentarios

O Concello de Lugo contará cun órgano independente para a resolución de recursos especiais en materia de contratación, despois de que se aprobara, cos votos a favor de PP, Ciudadanos e ACE-EU, a moción presentada polos populares. PSOE e BNG votaron en contra desta proposta.

A nova Lei de Contratos do Sector Público que entra en vigor o 9 de marzo do presente ano, mantén o recurso especial en materia de contratación, establecendo no seu artigo 46 como novidade que “os Concellos dos municipios de gran poboación aos que se refire o artigo 121 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e as Deputacións Provinciais poderán crear un órgano especializado e funcionalmente independente que ostentará a competencia para resolver os recursos”.

A Lei desvincula a posibilidade de interpoñer o recurso especial do carácter de contratos suxeitos a regulación harmonizada (salvo para os contratos subvencionados, que son susceptibles de ser recorridos por esta vía cando revistan tal carácter segundo o artigo 23 da Lei) e rebaixa os umbrais dos cales é posible utilizar esta vía, desta forma poderán ser obxecto do citado recurso os contratos de obras, concesións de obras e de servizos cuxo valor estimado supere os tres millóns de euros, e os contratos de servizos e subministros cuxo valor supere os cen mil euros, ampliando tamén as formas contractuais así como o ámbito de actuación como por exemplo as modificacións.

O recurso especial en materia de contratación exerce unha función de control e garantía da legalidade nos procesos de licitación, e serve como un mecanismo óptimo para a revisión dos actos administrativos vinculados á licitación e á adxudicación dos contratos, por iso entendemos que o Concello de Lugo debe contar cun órgano especializado e autónomo para a resolución dos citados recursos e deste xeito ofrecer máis axilidade para a tramitación e resolución dos mesmos que redundará de forma positiva no proceso de contratación.

Por todo elo o Grupo Municipal Popular considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal ACORDE:

 

Crear un órgano especializado e funcionalmente independente, que ostente a competencia para resolver os recursos especiais en materia de contratación.

Responder

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies