El PP desvela que en Lugo se incumplen los plazos de resolución de licencias de obra en más del 90% de los casos

El vicevoceiro popular Antonio Ameijide pide al concejal de urbanismo “que se deje de palabrerías y ponga los medios que se precisan para agilizar la resolución de expedientes ya que, en este momento, los expedientes que llegan la este departamento tardan más de un año en resolverse”

Conseguir unha licencia de obra en el núcleo urbano de Lugo tarda una media de 376 días. Este é o cálculo que fixo o Grupo Popular tras analizar os datos que figuran nas actas das xuntas de goberno dos nove meses de deste 2019 (ata 2 de outubro) “neste periodo se resolveron 126 expedientes, e o retraso para informar as solicitudes de licenza para construír, rehabilitar o reforzar un edificio demóranse en algo máis dun ano”.

O vicevoceiro popular Antonio Ameijide explicou que “hai exemplos que claman ao ceo” e que “demostran a nefasta política en materia de concesión de licenzas por parte do bigoberno”. O popular manifestaba que “de momento, ainda non se notou ningún cambio para solucionar o caos organizativo do departamento de urbanismo” asegurando que “as boas palabras do seu responsable deben ir acompañadas por feitos”.

Ameijide detallou que o montante do negocio xerado polas licenzas concedidas no que levamos de exercicio suma un total de 39.947.000 € polo que “o primeiro lastre do bloqueo das licenzas é que se frean as contratacións directas relacionadas con gremios vinculados ao sector da construción (electricistas, pintores, escayolistas); en segundo lugar, afecta ás empresas e negocios vinculados cos equipamentos (tendas de electrónica, mobiliario …). O terceiro lastre é o que repercute sobre o emprego indirecto e que afecta a un bo número de profesionais de diferentes sectores” concluíu.

O que solicitamos é que se axilicen os prazos de resolución das licenzas urbanísticas lembrando que existe un acordo de pleno a instancias do PP. Nesta iniciativa o PP incidía na necesidade de reorganizar o servizo de arquitectura e facer un reforzo, de xeito inmediato, dos departamentos implicados na tramitación de licenzas urbanísticas. Tamén se pedía establecer de forma temporal sistemas de colaboración cos técnicos municipais, para o estudo dos trámites de concesión das licenzas urbanísticas, a través de Evislusa, ou no seu caso, a contratación de asistencias técnicas, ata acadar uns prazos de resolución de licenzas acordes coa lei. Ameijide reflexionaba “xa lle demos hai un ano a solución a esta problemática só falta que tomen conciencia e se poñan a traballar para cambiar a dinámica do departamento de urbanismo”.

Responder

once − 6 =