O PP denuncia que Lara Méndez non cumpre a súa palabra e cede á chantaxe de Rubén Arroxo

O Grupo Popular denuncia a postura tomada por Lara Méndez de “incumprir” a palabra dada no Observatorio pola Seguridade Cidadá ao votar en contra da creación dunha ordenanza de civisimo en Lugo e ceder así á chantaxe efectuada polo voceiro do BNG, Rubén Arroxo.

A convivencia en comunidade esixe o cumprimento de normas sociais, as cales á súa vez, permiten o exercicio de dereitos que están garantidos a través de normas aprobadas polas Administracións Públicas, que teñen a obrigación de exercer un liderado para preservar o espazo público como un lugar de convivencia e civismo, baseado no respecto. Nese sentido a elaboración dunha Ordenanza de convivencia cidadá é fundamental para que as persoas poidan desenvolver en plena liberdade as súas actividades cotiás, como son a circulación, o lecer ou encontro, respectando en todo momento a dignidade e os dereitos dos demais, e que ao mesmo tempo sirva para dotar á Policía dunha ferramenta fundamental para o desempeño das súas funcións.

Desde o Grupo Municipal Popular entendemos que é imprescindible que a nosa cidade conte cunha Ordenanza que estableza unhas pautas de comportamento cívico, dirixido precisamente a garantir a liberdade de toda a cidadanía, preservando o patrimonio urbano e natural, así como os bens públicos. Lamentablemente na actualidade, lévanse a cabo actividades que son contrarias ás normas básicas de civismo como as que desenvolven gorrillas, okupas, venda ilegal na rúa, danos ao patrimonio, pintadas, vandalismo así como aquelas que son antihixiénicas, entre outras. Certamente son unha minoría as persoas que actúan de forma incívica pero a pesar diso, é preciso adoptar todas as medidas necesarias para erradicalas xa que as mesmas, atentan contra a dignidade, a propiedade ou forma de vida daqueloutras persoas que cumpren de forma exemplar coas normas básicas de carácter social.

 

Por todo elo, ou Grupo Municipal Popular que subscribe considera de interese municipal que ou Pleno dá Corporación Municipal acorde instar ao equipo de goberno a:

Elaborar unha Ordenanza de convivencia cidadá que regule no espazo público actividades como a dos gorrillas, okupas, venda ilegal na rúa, danos ao patrimonio, pintadas, vandalismo, así como aquelas que son antihixiénicas, entre outras.

Responder

1 × two =