O PP afirma que o desgoberno do PSOE provoca “o descoñecemento absoluto do patrimonio municipal”

By 6 Novembro, 2017Economía
Antonio Ameijide

O voceiro popular Antonio Ameijide afirma “que o inventario de fincas, bens ou vehículos do Concello está completamente desfasado e incompleto” polo que os 719 M€ do valor do patrimonio municipal  podería ser maior ou menor do que hai cuantificado

O Grupo Popular de Lugo pon sobre a mesa un novo exemplo do despropósito e a ineficacia do goberno socialista que “é incapaz de actualizar o inventario do patrimonio do Concello”. Antonio Ameijide explicaba que a alcaldesa, cos datos que hai neste momento, non podería responder de formar real á pregunta de cantas fincas, vehículos, inmobles ou outros bens ten o Concello?”.

Os populares afirman que “malia que cada catro anos se aproba o inventario o documento está totalmente desfasado e moi incompleto”. A ficha resume con data de 2014 desvela que o Concello de Lugo ten un patrimonio de 719.570.651,58 €, un cifra que a xuizo dos populares non se axusta á realidade.

Os exemplos que revelan que é un inventario defectuoso son innumerables:

Non hai referencias de bens dos que levamos décadas ou anos disfrutando: Non figuran na listaxe  parques tan significativos como  a da Praza de Augas Férreas, os de Sanfiz o das Illas de Montirón, a zona do paseo interior do Cantiño,  Sagrado Corazón, Paulo Favio Máximo , Agro do Rolo, Praza Castiñeiro, Campo Castillo, Cheda rio Mandeo. Tampouco aparece o vivendas domóticas nin o local social de Leiras Pulpeiro. Incluso faltan por inventariar vehículos como o furgón mixto con destino Bomberos (53.719.01 € / 2016) ou o  camión de bombeiros que se comprou recentemente. (1 millón €)

Bens inventariados que xa non existen: Edificio del antiguo matadero frigorífico do parque da Milagrosa en  Frigsa (367.000 €); campo fútbol de Casás (9.715 €) ; poblado de Nazaret y campo futbol Carqueixo (1M€). Neste paquete non se privan de incluir o inacabado edificio da Biblioteca da Piringalla.

Inventariados por duplicado: Centro Antonio Gandoy ou a  Casa das Linguas.

Asemesmo as fichas dalgúns dos patrimonios inventariados carecen de datos específicos:

–  No caso dalgunhas fincas non figuran vía e o número, lindes e superficie e aproveitamento.

– Cos edificios construídos non se aporta información sobre a súa construción e o seu estado de conservación

–  Nas vía públicas de ámbito urbano descoñécese a lonxitude, límites e anchura.

–  Nos vehículos non figura a data de adquisión, nin o custe nin valor acrtual

O inventario do Patrimonio Municipal tamén  carece de referencias de:

– Valores mobiliarios

– Non hai alusiones ás obras de arte de propiedade municipal malia que dende o PP se pediu en diferentes ocasións un inventario específico no que se que se especifique o autor, título, técnica, dimensións, estado de conservación, valor o lugar e se están cedidos ou qué usos teñen na actualidade e a persoa baixo cuxa responsabilidade se custodia.

Proposta Partido Popular

Os populares queren revertir esta situación e propoñen que para salvagardar o patrimonio do Concello de Lugo se inicie o expediente para actualizar este documento e, de forma paralela, elaborar un Regulamento para facilitar a súa xestión.

“O inventario debe reflectir a realidade patrimonial do Concello, a situación xurídica en que se atopan os seus bens, as limitacións que lles afectan, o seu uso o servizo público, a súa disponibilidade para a obtención de maiores rendimento e calquera outro circunstancia xuridicamente relevante. Esta información debería  manterse actualizada xa que serve para garantir unha xestión eficaz e eficiente dos bens e tomar as decisiones que mellor se adecúen ao interese xeral” concluiu o voceiro do PP.

Responder

14 + 12 =