O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo, titular de  www.ppdelugo.com, con domicilio social na Praza Maior s/n de Lugo, está preocupado pola seguridade e por garantir e protexer a privacidade dos datos aportados polos usuarios deste sitio web. Por elo, garantimos que o tratamento dos datos se efectúa baixo niveis de seguridade que impidan a perda, manipulación dos datos ou accesos non autorizados.
A efectos do cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal e da súa normativa de desenvolvemento, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo informa de que todos os datos de carácter persoal que os nosos usuarios aporten a  www.ppdelugo.com incluído o enderezo IP do equipo desde o que accede, ben sexa a través de calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web ben mediante o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos, cuxo titular e responsable é o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo, e serán tratados coa máxima confidencialidade.
Os datos que se pidan aos usuarios de  www.ppdelugo.com terán como finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, xestionar a administración do website, realizar estudos estatísticos ou enviar a través de calquera canle (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) información promocional e novas de todas as actividades inherentes á acción do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo, en particular as relacionadas a campañas electorais, candidaturas, convocatorias, accións do partido e os seus líderes, etc.
O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo ten implementado as medidas de seguridade requiridas pola normativa vixente para a protección dos datos de carácter persoal e ten desenvolvido os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. Non obstante, o usuario ten que ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.
O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo prohíbe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo aconsella que os menores de idade (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal e informa de que, en ningún caso, se recabarán datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.
Se non se facilitan os datos persoais requiridos (ben para o rexistro ou subscrición a calquera tipo de envío ben para a realización de comentarios, etc.) ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir os servizos mencionados.
O usuario garante que os datos persoais facilitados a  www.ppdelugo.com  son veraces e correctos, reservándose o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo o dereito a excluír dos servizos do sitio web a todo usuario que teña facilitado datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.
O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo é o único destinatario dos datos. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos legais a través das seguintes canles:

- Enviando una nota escrita ao Grupo Municipal do Partido Popular, Praza Maior sen número, 27001, Lugo, especificando: “Cancelación de datos (Internet)”.

- Enviando un correo electrónico a  grupomlugo.pp@concellodelugo.org