O PP desvela que Lara Méndez pagou en 2018 case 23M€ ao marxe da legalidade pese aos 67 avisos remitidos por parte do interventor municipal

By 20 Abril, 2019 Economía, Transparencia

O voceiro do Grupo Municipal do PP Antonio Ameijide explica que o interventor municipal realizou un informe, con data do 10 de abril, no que detalla todos os pagos de “dubidosa” legalidade realizados por Lara Méndez durante o ano 2018 e detalla os 67 avisos remitidos á alcaldesa, ademais de que “na data de realización do informe non consta ningún expediente de contratación”, agás un, para devolver a unha situación de legalidade todos os contratos caducados do Concello de Lugo

O voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lugo, Antonio Ameijide, fixo público un informe realizado polo interventor municipal, o pasado 10 de abril, no que se enumeran as “múltiples e constantes” manobras de Lara Méndez para realizar pagos ao marxe da lei, que no ano 2018 se aproximaron aos 23M€.

Antonio Ameijide di que no que atinxe aos reparos de legalidade, a alcaldesa asinou o pago de 18.798.902,70€, mentres que no que se refire aos recoñecementos extraxudiciais de crédito a cifra ascende a 3.967.967,08€. “Vemos que o que denunciamos constantemente é unha triste realidade constatada polos funcionarios municipais: Lara Méndez segue ao marxe da lei e non ten nin a mínima intención de regularizar a situación dos 44 contratos caducados no Concello de Lugo”, afirmou.

O voceiro popular apoiase no informe de intervención no que se afirma que “non consta na data do presente informe, o inicio de ningún expediente de contratación agás o caso do subministro de zahorra e emulsión asfáltica” o que pon de manifesto a “ausencia de traballo” de Lara Méndez e o seu equipo e goberno nestes catro anos xa que cando chegaron á alcaldía de Lugo herdaron 6 servizos sen contrato ou co contrato caducado, unha cifra que neste tempo medrou ata os 44 servizos.

Ademais, o interventor sinala que “a práctica totalidade dos reparos formulados derivan da prestación de servizos efectuadas sen soporte contractual que as ampare en función da súa natureza, ben porque tivera finalizado a vixencia os respectivos contratos sen terse iniciado o expediente de novas licitacións, permitindo a continuidade das prestacións en precario e coa natureza da prórroga consentida sen cobertura contractual, ben porque se tivera considerado como gastos/contratos menores non xustificándose tal condición nin pola natureza, nin pola periodicidade nin pola contía acumulada”.

Afirmacións que “reforzan” a denuncia penal presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular contra Lara Méndez por un presunto delito de prevaricación e outro posible delito de malversación de fondos públicos, unha investigación xa iniciada polos xulgados lucenses, que xa pediron documentación de diversa índole ao Concello de Lugo, e que o vindeiro 2 de maio verá como comezan as declaracións en sede xudicial coa testemuña de Antonio Ameijide, en calidade de denunciante, e de varios funcionarios municipais que “supoñemos reafirmaran todos os informes realizados nos últimos meses nos que deixaban patente as curiosas prácticas de Lara Méndez nestes eido pese ás reiteradas advertencias recibidas”.

Incluso, o voceiro popular destaca que o interventor municipal asegura que “elevará informe ao pleno de todas as resolucións adoptadas polo presidente da entidade local contrarias as reparos efectuados, así como un resumo das principais anomalías detectadas en materia de ingresos”.

Finalmente, Ameijide subliña como o interventor recorda, unha vez máis, a necesidade de licitar os pliegos de contratacións daqueles servizos con contrato caducado, o que vén a reforzar as denuncias públicas efectuadas polo Grupo Municipal Popular.

Responder

twenty − seventeen =