El Grupo Popular consiguió el apoyo mayoritario del pleno (con la única excepción de la abstención del PSOE) para que el equipo de gobierno socialista ponga en funcionamiento de inmediato el control horario en el Ayuntamiento de Lugo, una medida que los populares defendieron ante lo pleno después de consensuar esta petición con todos los representantes de los trabajadores municipales.

En 2018 cumpríronse dez anos da compra por case 40.000 euros, dun sistema para o control do horario do persoal municipal, que nunca se chegou a poñer en marcha a pesar dos sucesivos anuncios, entre eles, o do actual concelleiro de Persoal.

A instalación dun sistema de control horario non é só unha ferramenta dirixida ao cumprimento da xornada e horario dos empregados públicos, deber esixido no artigo 54.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, senón que debe enmarcarse dentro das melloras que permiten facer efectivo o dereito recoñecido no artigo 14. j) dese texto normativo, de conciliación da vida laboral e familiar, permitindo a flexibilidade no cumprimento do tempo de traballo.

Este sistema sobre a prestación do tempo de traballo, supoñería un importante impulso na mellora da calidade, e da forma de prestación de servizo ao cidadán, ao mesmo tempo permitiría un avance substancial nas condicións laborais dos traballadores e traballadoras dentro do principio de igualdade.

A preocupación pola posta en funcionamento do control horario é unha demanda dos representantes dos traballadores deste Concello, que quedou de manifesto na última xuntanza que mantivo o Grupo Municipal Popular con eles, no que adquirimos o compromiso de presentar neste Pleno unha Proposición para poñer en funcionamento, antes de que remate o ano, o sistema de control horario en todas as dependencias municipais.

Por todo iso, o Grupo Municipal Popular que subscribe considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

Instar ao equipo de goberno, a que antes de que remate o ano 2018, se poña en funcionamento un sistema de control horario do persoal municipal en todas as dependencias.


Leave a Reply

18 − nueve =

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies