El PP lamenta que tanto PSOE como BNG opten por de las las costas a los vecinos del rural lucense

By 31 octubre, 2019 Proposiciones, Zona Rural

El Grupo Municipal del Partido Popular lamenta fondamente la postura que el bigoberno del Ayuntamiento de Lugo tomó esta mañana al negarse a apoyar y, de este modo, negar la creación de uno para programa de movilización de tierras municipales en el rural, del que se beneficiarían cientos de lucenses.

O Concello de Lugo segundo o seu inventario é titular de montes veciñais e oturas parcelas rústicas, moitas delas están abandonadas e son improductivas, por tanto, é preciso reverter esa situación co obxecto de que poidan ser utilizadas e xere un impacto positivo na zona, nese sentido, a mobilización de terras agrarias actúan como un factor de dinamización social e económica na zona rural e contribúe activamente á prevención e loita contra os incendios forestais, de igual forma, a súa explotación e posta en valor, xeraría unha actividade económica axudaría a fixar poboación.

O establecemento dun instrumento de identificación de áreas que sexan susceptibles de explotación, resulta primordial para así poder actuar sobre aquelas parcelas e terras que poidan xerar valor, nese sentido, o Concello de Lugo tería que actualizar o inventario municipal para coñecer con exactitude o tipo de parcelas existentes e as características das mesmas, para posteriormente definir un plan de acción dirixido a revitalizar estas terras, as cales poderían ser explotadas por veciños, gandeiros, agricultores ou cooperativas, que en moitos casos verian incrementadas a súa base territorial e consiguientemente a súa produtividade.

Por todo iso, o Grupo Municipal Popular que subscribe considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

1. Instar o equipo de goberno a que realice un estudo da situación actual de todas as parcelas agrarias de titularidade municipal e montes comunais, co fin de coñecer o uso e estado actual das mesmas, así como detectar posibles erros catastrais.
2. Instar o equipo de goberno a que unha vez realizada a actualización das parcelas agrarias de titularidade municipal e montes comunais, se poñan en valor as mesmas, a través da cesión de uso aos veciños para o seu aproveitamento o que serviría para darlles seguridade e garantías no seu uso.

Responder

ocho + nueve =