El PP desvela que se acerca el pago de los 3 M€ de la indemnización de la Fábrica de la Luz tralo revés judicial a la alcaldesa al rechazar el juzgado paralizar el proceso

El portavoz del Grupo Municipal del PP Antonio Ameijide asegura que este revés que viene de recibir la alcaldesa es un paso más para que el Ayuntamiento de Lugo tenga que hacer frente “a los graves incumplimientos en los que incurrieron los socialistas en los últimos años, y que imposibilitaron que la concesionaria de la Fábrica de la Luz había podido explotarla” en el que puede convertirse en una nueva hipoteca socialista para los vecinos de Lugo, tralos 30 M€ que también puede suponer O Garañón

O voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lugo, Antonio Ameijide, fixo público que o xulgado de Lugo vén de denegar a suspensión do procedemento aberto na Fábrica da Luz, suspensión solicitada polo goberno de Lara Méndez, o que supón outro revés da alcaldesa nesta infraestrutura, polo que a petición de rescisión do contrato e indemnización solicitada pola empresa adxudicataria pola vía xudicial segue adiante.

Ameijide sinala que segundo un auto do xulgado contencioso administrativo número 1 de Lugo, con data 18 de marzo de 2019, acórdase “desestimar a solicitude de suspensión interesada pola representación procesal do Concello de Lugo”.

O voceiro popular explica que o xulgado contencioso administrativo non considerou a petición formulada por Lara Méndez para suspender o procedemento, petición que se baseaba “na existencia de dous procedementos contencioso administrativos” en torno á Fábrica da Luz, un deles na Audiencia Nacional e outro no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

A empresa concesionaria da explotación da Fábrica da Luz realizou unha reclamación de 2.840.858,15€, máis intereses e costas do proceso. No documento, avalado por informes periciais de reputados economistas e enxeñeiros de camiños se reclama a resolución do contrato alegando incumprimentos e erros cometidos por parte do goberno local.

A demanda que Inca presentou o 14 de xaneiro foi admitida a trámite no xulgado nº1 do contencioso administrativo o 21 de xaneiro, dando un prazo de 20 días ao goberno local para aportar os documentos e alegacións oportunas. Hai que ter en conta que a empresa presentou no concello, o 3 de agosto de 2017, a solicitude de resolución de contrato obtendo a calada por resposta, tras case dous anos sen resposta víronse obrigados a acudir ao xulgado.

Entre as razóns polas que a empresa adxudicataria xustifica a resolución do contrato figura “a solicitude extemporánea de prórroga do prazo de execución de obras, así como, o retraso na autorización do inicio das obras e no nomeamento do director das mesmas. Inca solicita en máis de tres ocasións ao concello de Lugo que como promotor requirise a axilización de trámites”.

Tamén se cita como incumprimentos “a indispoñibilidade do edificio que impide executar traballos de musealización e explotación da central eléctrica, ou ben, os retrasos na solicitude de prórroga como titular da concesión de augas para a execución da ataguía”.

Na demanda en curso, INCA tamén apunta como responsable desta situación á alcaldesa e ao concelleiro responsable desta área alegando que retrasou numerosos trámites, entre eles, a prórroga das obras da ataguía. Ambos feitos foron denunciados en reiteradas ocasións dende o PP, de feito, desvelamos que “o edil socialista tivo mes e medio sobre a mesa, sen firmar, a solicitude da prórroga de concesión e cando tivo a ben asinala xa estaba fóra de prazo provocando que se iniciase o expediente de caducidade desta concesión hidráulica do concello de Lugo”.

O voceiro popular lamenta que “as irregularidades socialistas nestes 8 anos de concesión supoñen poñer en risco a perda da concesión do uso de augas, sobre a mesa tamén está o caso aberto polo Tribunal Supremo contra o proxecto de obra aprobado pola xunta local; e por último este novo mazazo xudicial a conta da demanda da empresa que solicita a resolución do contrato e unha indemnización de case tres millóns de euros.

Os socialistas optaron por hipotecar este edificio “primeiro, regalan o inmoble por un canon ridículo de 450€ mes durante 38 años; en segundo lugar, dúas décadas despois de que se rehabilitase este edificio os lucenses seguimos sen poder usalo e disfrutalo e, en terceiro lugar, a incompetencia da alcaldesa vailles servir en bandexa á empresa o negocio perfecto de gañar cartos sen rematar a obra”. En resumo, en vez de buscar alternativas para que todos os lucenses poidamos disfrutar destas instalacións privilexiadas ao pé do Miño nos vemos enredados en demandas xudiciais que poderían supor o pago de indemnizacións de preto de tres millóns de euros.

Responder

cuatro + 15 =