El PP critica que el bigoberno presente por tercero año consecutivo la cuenta general fuera de plazo

By 30 septiembre, 2019 Economía

El portavoz popular Ramón Carballo afirma que “mal comienza el bigoberno en materia económica conformándose con mantener una línea continuista con el anterior gobierno” lamentando que por no tener los deberes hechos “socialistas y nacionalistas pongan en riesgo a las transferencias de otras administraciones así como la aportación de subvenciones”

O voceiro do Grupo Popular criticou que o bigoberno de Lugo leve tres meses de retraso para aprobar en pleno a conta xeral que corresponde ao ano 2018, e que por terceiro ano consecutivo aprobe este documento fóra de prazo.

Ramón Carballo indicou que “mal empezamos incumprindo os prazos nunha cuestión tan delicada como esta” engadindo que “todo apunta a que en materia económica seguimos a ralentí, mantendo unha liña continuista”. O voceiro popular considera que “o PSOE e o BNG están máis preocupados en completar o seu book fotográfico e de cobrar as súas nóminas que en defender os intereses dos veciños e veciñas de Lugo”.

Carballo explicou que este incumprimento “non é unha cuestión menor e que as consecuencias da súa neglixencia poderían ser moi negativas para os concellos infractores como o de Lugo”. O voceiro popular indicou que “poderase reter o importe das entregas a conta e, no seu caso, anticipos e liquidacións definitivas da participación nos tributos do Estado que lles corresponda, e ata que se considere cumprida tal obrigación de remisión”, segundo a Lei de Economía Sostible.

A conta xeral é o documento no que se resumen os principais datos económicos da administración ao longo do ano, e hai que presentalo antes do 1 de xuño na Comisión Especial de Contas ainda que o concello de Lugo “non o fixo tres meses despois da data fixada”. O popular explicou que “hai que ter en conta que a conta xeral se somete a un período público de alegacións de 15 días hábiles, aos que se suman outros 8 por se hai reclamacións. A continuación se emite novo informe e se somete a pleno, este último trámite debería estar realizado tal e como recolle o artigo 212 da Lei de Facendas Locais antes do 1 de outubro de cada ano”.

Segundo os cálculos dos populares “no mellor dos casos, ainda que apurasen ao máximo non terían a documentación preparada para elevar a conta xeral a pleno ata o mes de decembro” .

Ramón Carballo asegura que a falta de xestión se repite e que, desta volta, o Bloque non pode mirar para outro lado. “Primeiro, cando gobernaban en solitario os socialistas estaban máis preocupados en facer campaña que en cumprir os seus deberes e ter a conta xeral presentada a data de 1 de xuño e, arestora, PSOE e BNG compiten en ser quen dos dous teñen un book de reparacións e amaños express máis completo”.

Por último, o popular manifestou que esta, lamentablemente, non é unha situación que non é nova no concello de Lugo indicando que o retraso en ter este documento tamén bloquea o labor de oposición, xa que nos datos da conta xeral aparece, entre outros termos, a liquidación do orzamento do ano anterior, unha cifra fundamental para comprobar a inversión realizada polo goberno na cidade.

Responder

cuatro × 2 =