El GMPP lamenta que el bigoberno decida vetar la entrada a todas las instalaciones municipales abandonadas por el gobierno local

El Grupo Municipal del Partido Popular lamentó que el bigoberno decidiera votar en contra de la propuesta realizada para ampliar ‘el tour de la vergüenza’ iniciado por Lara Méndez para mostrar a la ciudadanía como el gobierno local abanonou numerosos edificios municipales. Una propuesta en la que llama la atención el sentido del voto del BNG, que hace dos años votó a favor de permitir la entrada en los edificios municipales abandonados, pero hoy decidió cambiar su parecer.

O Concello de Lugo conta actualmente con numerosos edificios que non teñen un uso definido, algúns deles precisan ser rehabilitados ou unha profunda reforma para que poidan ofrecer algún tipo de servizo, nese sentido podemos destacar as vellas ETAP e EDAR, os depósitos de Frigsa e A Piringalla, o matadoiro municipal, ou a Fábrica de Luz, etc.

O Grupo Municipal do Partido Popular sendo consciente desta situación presentou unha Proposición non Pleno ordinario celebrado o 26 de xaneiro do ano 2017 para establecer un programa de visitas e que se elaborase un plan de aproveitamento das instalacións que non teñen uso definido.

Lamentablemente o equipo de goberno incumpriu este acordo plenario, pero hai uns días, iniciou unha serie de visitas ao Cuartel de San Fernando pero que non dan resposta á necesidade imperiosa de dar unha solución aos múltiples edificios de titularidade municipal que están abandonados, e que precisan dun plan de acción para poñelos en valor e darlle un uso adecuado para que reverta de forma positiva na cidade.

Ante esta situación de parálise no Concello de Lugo, consideramos que é necesario crear unha mesa de traballo con representación de todos os grupos da Corporación, así como por técnicos municipais para elaborar unha proposta conxunta coa finalidade de recuperar e poñer en valor todos os edificios que son de titularidade municipal pero que non teñen un uso definido.

Por todo isto, o Grupo Municipal Popular que suscribe considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

Instar ao equipo de goberno a que establezca un programa de visitas aos edificios de titularidade municipal que non teñen un uso definido, para comprobar o estado real dos mesmos, e constituir unha mesa de traballo formada por representantes de todos os grupos da Corporación e por técnicos municipais, co obxecto de planificar o futuro dos edificios de titularidade municipal que actualmente non teñen un uso definido.

Responder

uno + 6 =